Πίσω

Στο online φροντιστήριο educator η πλειοψηφία των μαθητών παρακολουθεί μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα όταν το επιβάλλουν οι μαθησιακές ανάγκες ενός μαθητή.

Δυο περιπτώσεις στις οποίες αυτό κρίνεται απαραίτητο είναι:

  1. Όταν υπάρχουν αρκετά μαθησιακά κενά και επομένως δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κάποιο τμήμα. Μέσα από το ιδιαίτερο μάθημα θα γίνει ενδελεχής εμβάθυνση σε όλα τα σημεία της ύλης και εντοπισμός των μαθησιακών κενών, μέσα από την απόλυτα προσωπική επαφή μεταξύ μαθητή και καθηγητή.

  2. Όταν κάποιος μαθητής έχει μαθησιακές δυσκολίες (δυσκολίες λόγου και ομιλίας, δυσκολίες γραπτού λόγου, δυσκολίες μαθηματικού λόγου κλπ) όπου θα χρειαστεί μια πιο προσωπική προσέγγιση από κάποιον εξειδικευμένο καθηγητή της ομάδας μας.

 

Φυσικά μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος προσωπικός λόγος για τον οποίο ένας μαθητής μπορεί να χρειαστεί ιδιαίτερο μάθημα, σε αυτή την περίπτωση στο ατομικό μας ραντεβού θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και να οργανώσουμε το πρόγραμμα μαθημάτων που ικανοποιεί τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Το πρόγραμμα σπουδών και οι απαιτούμενες ώρες των μαθημάτων θα οριστούν κατόπιν ραντεβού, αφού συζητήσουμε τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Ξεπέρασε όλα τα εμπόδια
Ξεκίνα τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο