Πίσω

Η Γ’ Λυκείου είναι αδιαμφισβήτητα η πλέον απαιτητική και κρίσιμη χρονιά για όλους τους μαθητές, γι’ αυτό και το online φροντιστήριο educator υπόσχεται να τους παρέχει μια μεθοδική και οργανωμένη διαδικασία εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στην επιτυχία.

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, τα ενισχυτικά μαθήματα και φυσικά τα σεμινάρια υποδειγματικής επίλυσης διαγωνίσματος και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, έρχονται να συμπληρώσουν αποτελεσματικά το βασικό πρόγραμμα σπουδών και να πετύχουν τελικά οι μαθητές μας στον στόχο τους, ο οποίος αποτελεί και προσωπικό στοίχημα για την ομάδα του educator!

Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Για τους υποψήφιους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου (θετικών και τεχνολογικών επιστημών), το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ’ λυκείου παρατίθεται παρακάτω:

Από το βιβλίο «Μαθηματικά – Β’ Μέρος» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο– Όρια- Συνέχεια συνάρτησης

1.1 Πραγματικοί αριθμοί.

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση

1.4 Όριο συνάρτησης στο Χο

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

Κεφάλαιο 2ο– Διαφορικός Λογισμός

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το τελευταίο θεώρημα (κριτήριο της 2ης παραγώγου)

2.8 Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης

2.9 Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital

2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Κεφάλαιο 3ο– Ολοκληρωτικός Λογισμός

3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.5. Η συνάρτηση

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Γ»

Κεφάλαιο 5ο– Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις

5.2 Κρούσεις

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

Κεφάλαιο 4ο– Μηχανική Στερεού Σώματος

4.1 Εισαγωγή

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων

4.3 Ροπή δύναμης

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος

4.7 Στροφορμή

4.8 Διατήρηση της Στροφορμής

Κεφάλαιο 1ο– Ηλεκτρικές και Μηχανικές Ταλαντώσεις

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (μόνο μηχανικές ταλαντώσεις)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 2ο– Κύματα

2.2 Μηχανικά κύματα

2.3 Επαλληλία η Υπέρθεση κυμάτων

2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

2.5 Στάσιμα Κύματα

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Β»

Κεφάλαιο 4ο– Μαγνητικό Πεδίο

4.1 Εισαγωγή

4.2 Νόμος των Biot και Savart

4.3 Εφαρμογές του νόμου των Biot και Savart

4.4 Ο Νόμος του Ampere (Αμπέρ)

4.5 Μαγνητική ροή

4.7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο

4.8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο

4.9 Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων

4.10 Δύναμη Laρlace (Λαπλάς)

4.11 Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς

Κεφάλαιο 5ο-Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

5.1 Εισαγωγή

5.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

5.3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

5.4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής

5.5 Στρεφόμενος αγωγός

5.6 Στρεφόμενο πλαίσιο – εναλλασσόμενη τάση

5.7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5.8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

5.9 Ο νόμος του Joυle (Τζάουλ) – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

5.14 Αυτεπαγωγή

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Γ)

Κεφάλαιο 2ο– Κύματα

2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

2.8 Το Φάσμα Της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Κεφάλαιο 7ο-Στοιχεία Κβαντομηχανικής

7.1 Εισαγωγή

7.2 Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος

7.3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

7.4 Φαινόμενο Compton

7.5 Η Κυματική Φύση της Ύλης

7.6 Αρχή της Αβεβαιότητας

7.7 Κυματοσυνάρτηση και εξίσωση Schrodinger (Σρέντινγκερ)

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Για τους υποψήφιους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστημών υγείας και ζωής), απαιτούνται:

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Γ»

Κεφάλαιο 5ο– Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις

5.2 Κρούσεις

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

Κεφάλαιο 4ο– Μηχανική Στερεού Σώματος

4.1 Εισαγωγή

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων

4.3 Ροπή δύναμης

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος

4.7 Στροφορμή

4.8 Διατήρηση της Στροφορμής

Κεφάλαιο 1ο– Ηλεκτρικές και Μηχανικές Ταλαντώσεις

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (μόνο μηχανικές ταλαντώσεις)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

Κεφάλαιο 2ο– Κύματα

2.2 Μηχανικά κύματα

2.3 Επαλληλία η Υπέρθεση κυμάτων

2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

2.5 Στάσιμα Κύματα

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Β»

Κεφάλαιο 4ο– Μαγνητικό Πεδίο

4.1 Εισαγωγή

4.2 Νόμος των Biot και Savart

4.3 Εφαρμογές του νόμου των Biot και Savart

4.4 Ο Νόμος του Ampere (Αμπέρ)

4.5 Μαγνητική ροή

4.7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο

4.8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο

4.9 Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων

4.10 Δύναμη Laρlace (Λαπλάς)

4.11 Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς

Κεφάλαιο 5ο-Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή

5.1 Εισαγωγή

5.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

5.3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

5.4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής

5.5 Στρεφόμενος αγωγός

5.6 Στρεφόμενο πλαίσιο – εναλλασσόμενη τάση

5.7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5.8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

5.9 Ο νόμος του Joυle (Τζάουλ) – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

5.14 Αυτεπαγωγή

Από το βιβλίο «Φυσική Γ’ Λυκείου- Τεύχος Γ)

Κεφάλαιο 2ο– Κύματα

2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

2.8 Το Φάσμα Της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Κεφάλαιο 7ο-Στοιχεία Κβαντομηχανικής

7.1 Εισαγωγή

7.2 Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος

7.3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

7.4 Φαινόμενο Compton

7.5 Η Κυματική Φύση της Ύλης

7.6 Αρχή της Αβεβαιότητας

7.7 Κυματοσυνάρτηση και εξίσωση Schrodinger (Σρέντινγκερ)

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Για τους υποψήφιους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του 4ου επιστημονικού πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και πληροφορικής), απαιτούνται:

Από το βιβλίο «Μαθηματικά – Β’ Μέρος» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο– Όρια- Συνέχεια συνάρτησης

1.1 Πραγματικοί αριθμοί.

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση

1.4 Όριο συνάρτησης στο Χο

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

Κεφάλαιο 2ο– Διαφορικός Λογισμός

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το τελευταίο θεώρημα (κριτήριο της 2ης παραγώγου)

2.8 Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης

2.9 Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital

2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης

Κεφάλαιο 3ο– Ολοκληρωτικός Λογισμός

3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.5. Η συνάρτηση

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου

Πέτυχε στις εξετάσεις
Ξεκίνα τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο