Πίσω

Η Α’ Λυκείου είναι μια καθοριστική τάξη στην οποία οι μαθητές καλούνται να προσαρμοστούν στις αυξημένες απαιτήσεις του λυκείου καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μαθήματα σημαντικά αυξημένης δυσκολίας συγκριτικά με αυτά του γυμνασίου και επίσης με έναν τρόπο αξιολόγησης πανομοιότυπο με αυτόν των Πανελληνίων εξετάσεων.

Επιπλέον η τράπεζα θεμάτων μέσω της οποίας θα εξεταστούν οι μαθητές είναι κάτι στο οποίο πρέπει να γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία, μιας και τα θέματα της χρειάζονται ειδική διαχείριση.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Α’ Λυκείου είναι μια καθοριστική τάξη είναι ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να αποφασίσουν την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν στη Β’ Λυκείου κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαφής, της άψογης συνεργασίας και καθοδήγησης των μαθητών από τους εξειδικευμένους καθηγητές της εκπαιδευτικής μας ομάδας, των οποίων το ενδιαφέρον και η αγάπη για τους νέους είναι αστείρευτο!

Το πρόγραμμα σπουδών για την Α’ Λυκείου περιλαμβάνει:

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και στοιχεία Πιθανοτήτων Α’ Γενικού Λυκείου»

Ε.2 Σύνολα

Κεφάλαιο 2ο – Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητες τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

Κεφάλαιο 3ο– Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού

3.2 Η εξίσωση xν

3.3 Εξισώσεις 2ου βαθμού

Κεφάλαιο 4ο– Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου βαθμού

Κεφάλαιο 5ο– Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική Πρόοδος

5.3 Γεωμετρική Πρόοδος

Κεφάλαιο 6ο– Βασικές Έννοιες των συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3 Η Συνάρτηση f(x)=αx+β

Από το βιβλίο «Ευκλείδια Γεωμετρία Α’ ΓΕ.Λ. Τεύχος Α’»

Κεφάλαιο 2ο– Τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα

2.16 Απλές σχέσεις γωνιών

Κεφάλαιο 3ο– Τρίγωνα

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.3. 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.4 3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου

3.6  Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων

3.7 Κύκλος- Μεσοκάθετος- Διχοτόμος

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών

3.12 Τριγωνική ανισότητα

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφάλαιο 4ο– Παράλληλες ευθείες

4.1 Εισαγωγή

4.2 Τέμνουσα δύο ευθειών- Ευκλείδιο αίτημα

4.4 Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5 Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου

4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου

Κεφάλαιο 5ο– Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1 Εισαγωγή

5.2 Παραλληλόγραμμα

5.3 Ορθογώνιο

5.4 Ρόμβος

5.5 Τετράγωνο

5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου

5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου

5.9 Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου

5.10 Τραπέζιο

5.11 Ισοσκελές τραπέζιο

Από το βιβλίο «Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου»

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας

1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1.2.1 Η έννοια της δύναμης

1.2.2 Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα

1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής

1.2.5 Η έννοια του Βάρους

1.2.6 Η έννοια της μάζας

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης-Αντίδρασης

1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες

1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων

1.3.6 Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων

1.3.7 Ο νόμος της τριβής

1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.1 Η έννοια του έργου

2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας

2.1.3 Η δυναμική ενέργεια

2.1.4 Η μηχανική ενέργεια

2.1.5 Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις

2.1.6 Η Ισχύς

2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια

Ξεκίνα δυναμικά την εκπαίδευσή σου
για το Λύκειο
τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο