Πίσω

Στο online φροντιστήριο educator προσφέρουμε φοιτητικά μαθήματα στα αντικείμενα των Μαθηματικών και της Φυσικής σε ολιγομελή τμήματα ή ιδιαίτερα σε φοιτητές των Πανεπιστημίων Κρήτης (ΠΚ) και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και συγκεκριμένα σε φοιτητές των τμημάτων:

 • Απειροστικός Λογισμός (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Θεμέλια των Μαθηματικών
 • Ανάλυση (Ι,ΙΙ)
 • Άλγεβρα (Ι, ΙΙ)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Διαφορικές Εξισώσεις,
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Φυσική (Ι, ΙΙ)
 • Γενική Φυσική (Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV)
 • Κλασική Μηχανική Ι
 • Ηλεκτρομαγνητισμός (Ι, ΙΙ)
 • Κβαντομηχανική (Ι, ΙΙ)
 • Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική
 • Γενικά Μαθηματικά (Ι, ΙΙ)
 • Μαθηματικά για Φυσικούς (Ι, ΙΙ)
 • Διαφορικές Εξισώσεις (Ι, ΙΙ)
 • Γενική Φυσική (Ι,ΙΙ)
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Σύγχρονη Φυσική (Ι, ΙΙ)
 • Θερμοδυναμική
 • Γενικά Μαθηματικά (Ι, ΙΙ)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Διαφορικές Εξισώσεις (Ι, ΙΙ)
 • Απειροστικός Λογισμός (Ι,ΙΙ)
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Πιθανότητες
 • Φυσική Ι
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 • Φυσική Ι, ΙΙ
 • Λογισμός (Ι, ΙΙ)
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο (Ι,ΙΙ)
 • Φυσική
 • Απειροστικός Λογισμός (Ι, ΙΙ)
 • Φυσική (Ι, ΙΙ)
 • Γραμμική Άλγεβρα & Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Ηλεκτρομαγνητισμός

Στόχος μας είναι όχι μόνο η επιτυχία στις εξετάσεις αλλά ταυτόχρονα η ουσιαστική καθοδήγηση των φοιτητών μας και η σωστή θεμελίωση της γνώσης ώστε οι φοιτητές μας να αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

 

Στο educator δεν προσφέρουμε “την εύκολη λύση” στα φοιτητικά μαθήματα μέσα από έτοιμες εργασίες, στείρες μεθοδολογίες κλπ. Τα φοιτητικά μαθήματα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι λίγο πριν την εξεταστική από εξειδικευμένους καθηγητές κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο τους και εμπειρία στη διδασκαλία.

Με την μέθοδο educator στο Πανεπιστημιακό μάθημα οι φοιτητές μας αποκτούν τα κατάλληλα ερεθίσματα πάνω στην επιστήμη τους, που θα τους βοηθήσουν να συνεχίσουν δυναμικά τις σπουδές τους, ενώ ταυτόχρονα με το οργανωμένο online μάθημα έχουν όλο το χρόνο να αφομοιώσουν τη γνώση, να λύσουν απορίες να εξασκηθούν επαρκώς στο αντικείμενο των σπουδών τους και τελικά να εξελιχθούν σε αξιόλογους επιστήμονες. Φυσικά μέσα από τις διαδικτυακές μας τάξεις υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών μας σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Οι εγγραφές στα φοιτητικά μαθήματα educator γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και δημιουργούμε συνεχώς νέα τμήματα.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα εσάς και τις ανάγκες σας

  Μετάβαση στο περιεχόμενο