Πίσω

Στο online φροντιστήριο educator παρέχουμε πρόγραμμα θερινών μαθημάτων τόσο για τους μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες εξετάσεις όσο και για μαθητές από Α’ Γυμνασίου μέχρι Α’ Λυκείου που θέλουν να καλύψουν κενά προηγούμενων τάξεων. Τα θερινά μαθήματα ξεκινούν από μέσα Ιουνίου και λήγουν τέλος Ιουλίου.

Α. Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

Ο στόχος των θερινών μαθημάτων για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου είναι αφενός να καλύψουν εγκαίρως τυχόν κενά από προηγούμενες τάξεις και αφετέρου να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης. Επιπλέον μέσα από τα θερινά μαθήματα επιτυγχάνεται πιο έγκαιρα η εξοικείωση με τη διαχείριση του χρόνου τους, τα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης και γενικά με όλες εκείνες τις απαιτήσεις που υπάρχουν στη Γ’ Λυκείου.

  • Μαθηματικά προσανατολισμού για υποψηφίους Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας και πληροφορικής: 6 ώρες/ εβδομάδα.
  • Φυσική προσανατολισμού για υποψήφιους Θετικών σπουδών και σπουδών Υγείας: 6 ώρες/ εβδομάδα.

 

B. Θερινά μαθήματα κάλυψης κενών προηγούμενης τάξης

Οι ώρες μαθημάτων που θα χρειαστεί κάθε μαθητής διαμορφώνονται κατόπιν ραντεβού λαμβάνοντας υπόψιν τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. 

 

Ας ξεκινήσουμε!
Μετάβαση στο περιεχόμενο