Πίσω

Ο στόχος του online φροντιστηρίου educator για τα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου είναι

Α’ Γυμνασίου

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου»
Μέρος Πρώτο (Άλγεβρα)

Κεφάλαιο 1ο– Οι φυσικοί αριθμοί

1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα

1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κεφάλαιο 2ο– Τα κλάσματα

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

2.3 Σύγκριση κλασμάτων

2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

2.6 Διαίρεση κλασμάτων

Κεφάλαιο 4ο– Εξισώσεις και προβλήματα

4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις α+x =β, x-α =β, α-x=β, α⋅x=β, α:x =β και x:α =β

4.2 Επίλυση προβλημάτων

4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων

Κεφάλαιο 5ο– Ποσοστά

5.1 Ποσοστά

Κεφάλαιο 7ο– Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – τετμημένη σημείου

7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι αριθμοί – Σύγκριση ρητών

7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών

7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών

7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών

7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών

 
Μέρος Δεύτερο (Γεωμετρία)

Κεφάλαιο 1ο– Βασικές γεωμετρικές έννοιες

1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας

1.6 Είδη γωνιών – κάθετες ευθείες

1.8 Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες

1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων

1.11 Κύκλος και στοιχεία κύκλου

1.12 Επίκεντρη γωνία

1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

Κεφάλαιο 2ο-Συμμετρία

2.3 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

Κεφάλαιο 3ο– Τρίγωνα- Παραλληλόγραμμα- Τραπέζια

3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων

3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

Από το βιβλίο «Η Φυσική με πειράματα, Α΄ Γυμνασίου» και «Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός»

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (1)-  Μετρήσεις μήκους – η Μέση Τιμή

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (2)- Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (3)- Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα

– Μέτρηση όγκου (Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέος) Εργαστηριακή άσκηση 3 Εργαστηριακή άσκηση 4)

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (4)- Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (5)- Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (10)- Το Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα – Κίνδυνοι και «Ασφάλεια»

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (11)- Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό -΄Ενας Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας

– Η Φυσική με Πειράματα, Φύλλο Εργασίας (12)- Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) Γεννήτρια

Β’ Γυμνασίου

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου»
ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 7ο– Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί

7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών.

7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

7.9 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

 
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» 
ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 1ο– Εξισώσεις- Ανισώσεις

1.1 Η έννοια της μεταβλητής- Αλγεβρικές παραστάσεις

1.2 Εξισώσεις α’ βαθμού

1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

Κεφάλαιο 2ο–  Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

2.2. Άρρητοι αριθμοί- Πραγματικοί αριθμοί

2.3 Προβλήματα

Κεφάλαιο 3ο -Συναρτήσεις

3.1 Η έννοια της συνάρτησης

3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης

3.3 Η συνάρτηση y=αx

3.4 Η συνάρτηση y=αx+β

3.5 Η συνάρτηση y=α/x – Η υπερβολή

Κεφάλαιο 4ο– Περιγραφική Στατιστική

4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα

4.2 Γραφικές Παραστάσεις

4.5 Μέση τιμή – Διάμεσος

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1ο– Εμβαδά Επίπεδων Σχημάτων- Πυθαγόρειο Θεώρημα

1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφάλαιο 2ο– Τριγωνομετρία- Διανύσματα

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Κεφάλαιο 3ο– Μέτρηση Κύκλου

3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

3.2 Κανονικά πολύγωνα

3.3 Μήκος κύκλου

3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Κεφάλαιο 4ο– Γεωμετρικά Στερεά – Μέτρηση Στερεών

4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

4.3 Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

4.4 Η πυραμίδα και τα στοιχεία της

4.6 Η σφαίρα και τα στοιχεία της

Από το βιβλίο «Φυσική Β΄ Γυμνασίου»

Κεφάλαιο 1ο– Εισαγωγή

1.1 Οι φυσικές Επιστήμες και η μεθοδολογία τους

1.2 Η επιστημονική μέθοδος

1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Κεφάλαιο 2ο– Κινήσεις

2.1 Περιγραφή της κίνησης

2.2 Η έννοια της ταχύτητας

Κεφάλαιο 3ο– Δυνάμεις

Εισαγωγή: Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης

3.1 Η έννοια της δύναμης

3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο

3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

3.4 Δύναμη και ισορροπία

3.5 Ισορροπία υλικού σημείου

3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Κεφάλαιο 4ο– Πίεση

Εισαγωγή: Πίεση και δύναμη δύο διαφορετικές έννοιες

4.1 Πίεση

4.2 Υδροστατική πίεση

4.3 Ατμοσφαιρική πίεση

4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά. Αρχή του Πασκάλ

4.5 ΄Ανωση – Αρχή του Αρχιμήδη

4.6 Πλεύση

Κεφάλαιο 5ο– Ενέργεια

Εισαγωγή: Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της φυσικής

5.1 ΄Εργο και Ενέργεια

5.2 Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.

5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας

5.5 Διατήρηση της ενέργειας

5.8 Ισχύς

Κεφάλαιο 6ο– Θερμότητα

Εισαγωγή: Η θερμότητα και ο ανθρώπινος πολιτισμός

6.2 Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας

6.5 Θερμική διαστολή και συστολή

Γ’ Γυμνασίου

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου»
ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο 1ο– Αλγεβρικές Παραστάσεις

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)
Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα
Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων
Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Κεφάλαιο 2ο– Εξισώσεις-Ανισώσεις

2.1 Η εξίσωση αx+β=0

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου.

2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις μ’ έναν άγνωστο
Β. Ιδιότητες της διάταξης
Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ’ έναν άγνωστο

Κεφάλαιο 3ο– Συστήματα γραμμικών εξισώσεων

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

Κεφάλαιο 5ο– Πιθανότητες

5.1 Σύνολα

5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα

5.3 Έννοια της πιθανότητας 

ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο 1ο– Γεωμετρία

1.1 Ισότητα τριγώνων

1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

1.3 Θεώρημα Θαλή.

1.5 Ομοιότητα
Α. Όμοια πολύγωνα
Β. Όμοια τρίγωνα

Κεφάλαιο 2ο-Τριγωνομετρία

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0≤ω≤180

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

Από το βιβλίο «Φυσική Γ΄ Γυμνασίου»

Κεφάλαιο 1ο– Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

Εισαγωγή: Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή

1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη

1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία

1.5 Νόμος του Κουλόμπ

Κεφάλαιο 2ο– Ηλεκτρικό ρεύμα

Εισαγωγή: Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα

2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 3ο– Ηλεκτρική ενέργεια

Εισαγωγή: Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή

3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

3.3. Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος

3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Κεφάλαιο 4ο– Ταλαντώσεις

4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

Κεφάλαιο 5ο– Μηχανικά κύματα

Εισαγωγή: Η ενέργεια ταξιδεύει

5.1 Μηχανικά κύματα

5.2 Κύμα και ενέργεια

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

5.4 ΄Ηχος

5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Κεφάλαιο 6ο– Φύση και διάδοση του φωτός

Εισαγωγή: Φως: από τη μυθολογία στην τεχνολογία

6.1 όραση και ενέργεια

6.2 Διάδοση του φωτός

Κεφάλαιο 7ο– Ανάκλαση του φωτός

7.1 Ανάκλαση του φωτός

7.2 Εικόνες σε καθρέφτες

Κεφάλαιο 8ο– Διάθλαση του φωτός

Εισαγωγή: Διάθλαση του φωτός

8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση

8.3 Ανάλυση του φωτός

Κεφάλαιο 9ο– Φακοί και οπτικά όργανα

9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί

Ξεκίνα τη σωστή εκπαίδευση
για το Γυμνάσιο
τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο