Πίσω

Στο online φροντιστήριο educator δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη! Η οργάνωση, η μεθοδικότητα, η αφοσίωση στους στόχους των μαθητών μας και η προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά του φροντιστηρίου μας. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία της μεθόδου educator τα οποία μας κάνουν να ξεχωρίζουμε:

Οι μαθηματικοί τύποι δεν είναι απεικόνιση της φύσης, αλλά μάλλον της γνώσης που έχουμε για τη φύση

Werner Heisenberg
Γερμανός φυσικός (1901-1976)
Ας ξεκινήσουμε!
Μετάβαση στο περιεχόμενο