Πίσω

Το educator.gr είναι ένα online φροντιστήριο το οποίο είναι απόλυτα εξειδικευμένο στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής και των Μαθηματικών

physics apple

Φυσική

mathematics

Μαθηματικά

students

Γυμνάσιο
Λύκειο
Πανεπιστήμιο

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης τόσο σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όσο και σε φοιτητές στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να καταφέρουμε οι εκπαιδευόμενοι μας όχι μόνο να πετύχουν τους στόχους αλλά και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις πάνω στη Φυσική και τα Μαθηματικά

 

Πρόκειται για ένα απόλυτα οργανωμένο online φροντιστήριο, στο οποίο δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες, οι οποίες φυσικά κάνουν τη διαφορά! Εστιάζουμε σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε μαθητή βάση των αναγκών και των στόχων του προκειμένου να καταφέρουμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες του και να ενισχύσουμε εκείνα τα σημεία στα οποία είναι πιο αδύναμος

online lesson

Η ομάδα του educator αποτελείται από νέους καθηγητές οι οποίοι είναι άρτια καταρτισμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο, χαρακτηρίζονται από άριστη μεταδοτικότητα, είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και έχουν εμπειρία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην καθοδήγηση των νέων.

Η επίτευξη των στόχων των μαθητών μας αποτελεί προσωπικό μας στοίχημα!

Όπου υπάρχει ύλη, υπάρχει γεωμετρία

Johannes Kepler
Γερμανός αστρονόμος (1571-1630)
Ξεκίνα την εκπαίδευσή σου τώρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο